Test & inspection services

Total plant assessment including detailed status reporting

By making use of our know-how and experience, we help you keep a better grip on your installation. This allows you to focus more on your primary process. Hilux5 can provide advice and support on regular maintenance, thereby minimizing the number of unplanned stops.

Als gevolg van gewijzigde bedrijfsomstandigheden kunnen er veranderingen optreden in zowel de staat als de verwachte levensduur van de installatie(onderdelen). Een eerste stap is om de conditie van de installatie te bepalen. Met deze gegevens zijn wij in staat vast te stellen of er een probleem is of dat er op korte termijn een probleem te verwachten is. Ook kunnen we hieruit afleiden of eventueel de capaciteit van een plant vergroot kan worden. De unieke ervaring en knowhow van Hilux5 zijn nodig om op basis van de meetgegevens een gefundeerd advies over de installatie te kunnen geven.

We “measure to make sure”

Hilux5 can prepare a total scan of your plant including for instance wall thickness measurements of boiler tubing, inspections of spring hanging supports and a general inspection of thermal equipment. The data from these measurements are combined in a detailed inspection report. Based on this, conclusions may be drawn about the plants’ operational behavior and a data-based assessment of the plant may be given.