Test & Inspectie Diensten

Totale beoordeling van (thermische-) installaties inclusief gedetailleerde statusrapportage

Door gebruik te maken van onze kennis en ervaring helpen wij je meer grip te krijgen en te houden op jouw installatie. Hierdoor kun je zelf meer aandacht besteden aan het primaire proces. Hilux5 biedt advies en ondersteuning bij het onderhoud van installaties, waardoor onderhoudskosten en het aantal ongeplande stops wordt geminimaliseerd.

Als gevolg van gewijzigde bedrijfsomstandigheden kunnen er veranderingen optreden in zowel de staat als de verwachte levensduur van de installatie(onderdelen). Een eerste stap is om de conditie van de installatie te bepalen. Met deze gegevens zijn wij in staat vast te stellen of er een probleem is of dat er op korte termijn een probleem te verwachten is. Ook kunnen we hieruit afleiden of eventueel de capaciteit van een plant vergroot kan worden. De unieke ervaring en knowhow van Hilux5 zijn nodig om op basis van de meetgegevens een gefundeerd advies over de installatie te kunnen geven.

“Meten is weten”

Hilux5 kan een totale scan van de installatie maken inclusief bijvoorbeeld wanddiktemetingen van boiler pijpwanden, inspecties van veerophangingen en een algemene inspectie van thermische apparatuur. De gegevens van deze metingen worden gecombineerd in een gedetailleerd inspectierapport. Op basis hiervan kunnen conclusies worden getrokken over het bedrijfsgedrag van de installaties en kan een op meetdata gebaseerde beoordeling van de installatie worden gegeven.