Project Management

Hilux5 biedt voor het uitvoeren van ketelprojecten: Kennis en ervaring, strakke planning, alles onder eigen leiding en kostenbeheersing.

1.1 Technip Benelux: De levering van twee zandkoelers en twee rookgaskoelers

Hilux5 kreeg de opdracht voor de levering van twee zandkoelers en twee rookgaskoelers van Technip Benelux. Ook ontvingen we de bestelling voor twee ‘Charcoal combustors” van BTG-Bio liquids. De bovengenoemde componenten zijn sleutelonderdelen van twee zogenaamde “Fast Pyrolisis Bio Oil (FPBO)” -installaties die in 2020/2021 in gebruik zullen worden genomen in respectievelijk Finland en Zweden.  

1.2 Omrin Harlingen, Nederland; Grass root project.

Omrin is een belangrijke producent van energie uit afval in Harlingen, in het noordwesten van Nederland. Het bedrijf zamelt het afval in van 175.000 huishoudens en verwerkt het afval van bijna 800.000 huishoudens. Omrin zet zich in om zoveel mogelijk grondstoffen uit afval terug te winnen en duurzame energie te produceren. In 2006 werd aangevangen met de bouw van een compleet nieuwe ‘energie uit afval’ installatie. In nauwe samenwerking met Omrin ontwikkelde Hilux5 de algemene lay-out en de basistechniek van de installatie, evenals de specificaties voor de ketel, het rooster en de BOP. In de loop van het project trad Hilux5 op als engineer en projectmanager van de eigenaar. Tijdens de montage van de installatie verzorgde Hilux5 tevens het bouwmanagement van de installatie.

1.3 Attero Moerdijk, Nederland

Attero is een van de toonaangevende bedrijven in Nederland voor de productie van energie uit afval en voor het terugwinnen van grondstoffen uit afval. In totaal verwerkt het bedrijf ongeveer 3,5 miljoen ton afval per jaar.

Voor de Attero-vestiging in Moerdijk heeft Hilux5 de economizer (ECO) van lijn 4 vervangen. De ECO bestaat uit twee delen met een gewicht van ca. 30 ton elk. Het vervangen van de ECO was een delicate operatie aangezien de nieuwe ECO was uitgerust met een corrosiewerende beschermlaag die mechanisch kwetsbaar is. Het verwijderen van de oude economizer en het plaatsen van de nieuwe was alleen mogelijk via een tijdelijke opening in de voorwand van het ketelhuis. Naast verticale verplaatsing was ook horizontale verplaatsing nodig om de ECO in het rookgaskanaal te monteren. Hilux5 heeft hiervoor een tijdelijke hijs- en transportfaciliteit ontworpen, berekend en gebouwd.