Engineering van een gasleiding onder (tijd)druk

Het probleem: De gastoevoer van een cruciaal proces wordt afgekeurd!

Onze klant is actief in voedingsmiddelensector waarbij veiligheid en hygiëne de rode draad vormen bij alle processen. Door de hele productieketen wordt veel gebruik gemaakt van thermische installaties zoals draaitrommel-ovens en ketels welke processtoom leveren. Veruit het belangrijkste product van deze client is een basisstof welke wordt gebruikt in de pharma-industrie. Het geleverde ingrediënt is een essentiële grondstof voor de deze sector en is bovendien een zeer belangrijke bron van inkomsten. Een echte ‘moneymaker’.

Er was echter een probleem. De ca 300 meter lange leiding welke nodig is om de belangrijkste onderdelen van de productieketen van gas te voorzien bleek sterk verouderd en in zeer slechte staat. Zodanig slecht zelfs dat de complete gasleiding een hoog risico liep te worden afgekeurd. Dit zou intrekking van de bedrijfsvergunning tot gevolg hebben waardoor de gehele plant stil zou komen te liggen. Aangezien de installatie in de loop van vele jaren steeds met nieuwe onderdelen was uitgebreid was het tracé van de gasleiding ingewikkeld en op sommige plaatsen moeilijk bereikbaar. Het belangrijkste proces bevond zich helemaal aan het eind van het 300 meter lange tracé. Met het oog op het genoemde risico was er bij onze klant veel aangelegen de gehele gasleiding van voor tot achter in een zo kort mogelijke tijd te vervangen waarbij de productie weinig of geen hinder mocht ondervinden!

De oplossing:

Hilux5 voorzag in een oplossing die even simpel als doeltreffend bleek. Door van achteren naar voren te werken werd de volledige gasleiding simpelweg ge-bypassed. Dit deden we door een ondergrondse, geboorde leiding aan te leggen vanaf het gas afname punt rechtstreeks naar het belangrijkste proces. Vandaar werkten we terug naar de overige onderdelen van de plant welke minder onder tijdsdruk stonden. De nieuwe leiding werd in zeer korte tijd ge-engineered, gefabriceerd en in bedrijf genomen.