Waarom de steiger steeds opnieuw uitvinden?

Het probleem: er is veel tijd nodig voor het ontwerpen, bouwen en certificeren van steigers tijdens een (onderhoud)stop.

Veel exploitanten van ketels, zoals die in de sector energie uit afval, moeten hun installatie regelmatig uit bedrijf nemen voor onderhoud. Zodra de installatie is overgedragen van “Operations” naar de afdeling “Maintenance management” begint de klok voor de laatste te lopen. Elk uur dat de installatie buiten bedrijf is, vormt een aanzienlijke kostenpost. Het duurt bovendien een behoorlijke tijd, zeker bij grotere ketels, voor de installatie zodanig is afgekoeld dat er veilig in gewerkt kan worden. Meestal is de eerste zorg van de stop-manager er dan op gericht zo snel mogelijk het benodigde steigerwerk op te bouwen en goed te laten keuren. Tijdens geplande onderhoudstops (maar ook bij onvoorziene calamiteiten) moeten de steigers vaak eerst worden ontworpen, gekeurd en daarna veilig worden geplaatst. Aan het einde van de stop moeten deze weer worden afgebroken en verwijderd. De tijd die voor dit item nodig is, draagt bij aan de totale onderhoudskosten. Alleen al deze steigerkosten, kunnen in sommige gevallen oplopen tot -zeer- forse bedragen en zijn niet zelden een jaarlijks of twee jaarlijks terugkerende belasting voor de plant operator.

De oplossing:

Vanuit de lessen die werden opgedaan tijdens het begeleiden van heel veel onderhoudstops bij diverse Hilux5 klanten en op basis van een flinke dosis ketelbouw-ervaring werd een efficiënte oplossing bedacht. Onze engineers ontwierpen een slim systeem dat een snelle en consistent veilige installatie van grote steigerconstructies mogelijk maakt. Bij energie uit afvalketels maakt de ‘slimme steiger’ het mogelijk om tegelijkertijd aan het ketelrooster en aan de ketel zelf te werken. Omdat het systeem gestandaardiseerd is, zijn – nadat de constructie éénmaal is goedgekeurd – geen aanvullende inspecties vereist. De ‘slimme steiger’ kan keer op keer bij iedere volgende stop veilig worden ingezet en verdient zich meestal na één of twee onderhoudstops al terug! Geen wonder dat dit systeem al bij veel van onze klanten wordt toegepast.