Service

Om voortijdig uitval van thermische installaties te voorkomen en om de beschikbaarheid te waarborgen is regelmatig groot onderhoud noodzakelijk. Meestal gebeurt dat tijdens een jaarlijkse of twee jaarlijkse onderhoudsstop. Tijdens deze stop vinden een zeer groot aantal activiteiten plaats welke nauwkeurig op elkaar moeten worden afgestemd. Alles moet dan ook echt kloppen. Wij begeleiden deze stops zodat ze veilig, op tijd en binnen het budget gerealiseerd kunnen worden.

Project management

In het samenbrengen van deze diverse disciplines schuilt de grote kracht van Hilux5. Door onze jarenlange ervaring, opgedaan in nieuwbouw van en services aan bestaande ketelinstallaties, zijn wij in staat om de gewenste ondersteuning te bieden daar en wanneer het nodig is.

Test & inspectie diensten

Als gevolg van gewijzigde procesvoering, kunnen veranderingen optreden in het de mechanische belasting van installaties.
Deze veranderingen treden niet alleen op in leidingen maar ook bij ophangingen, stuurpunten en aansluitingen van equipment. Het gevolg is dat er veranderingen ontstaan in de standen van veerhangers, in de belastingen in leidingen, ophang- en of steunpunten, isolatie, etc. Geringe wijzigingen kunnen daarmee verstrekkende gevolgen hebben die weer tot uitval kunnen leiden.

Onze experts kunnen een complete inspectie (mechanisch en proces gericht) met de daarbij behorende rapportage verzorgen.

 

Stop-management

Omdat de beschikbaarheid van thermische installaties vaak van enorm groot belang is wordt gezocht naar de optimale balans tussen beschikbaarheid en de kosten voor gepland onderhoud.

Tijdens de onderhoudstops komen meestal een groot aantal uitdagingen tegelijk. Hierbij moet je denken aan zaken als ketelonderhoud, inspectie werkzaamheden t.b.v. wettelijke keuringen, onderhoud aan wasinstallatie en E-filters, revisies van rotating equipment, testen van E&I equipment etc. Veiligheid tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden staat uiteraard voorop.

Om de eerdergenoemde balans tussen beschikbaarheid en kosten te kunnen realiseren, is het voor handen hebben van voldoende expertise een vereiste.

Vaak zien we dat mensen uit de eigen organisatie worden ingezet om tijdens geplande- en ongeplande stops de werkzaamheden te coördineren. Dit legt vaak een onevenredig grote druk op de bedrijfsvoering en op de personen die het werk moeten uitvoeren. Bovendien hebben weinigen de beschikking over álle kennis en ervaring welke noodzakelijk zijn om het werk tijdens de stop goed uit te voeren.  

In het samenbrengen van deze diverse disciplines schuilt de grote kracht van Hilux5. Door onze jarenlange ervaring, opgedaan in nieuwbouw van en services aan bestaande ketelinstallaties, zijn wij in staat om de gewenste ondersteuning te bieden daar en wanneer het nodig is.